Ακαδημία ψηφιακής εκπαίδευσης
στην αγροδιατροφή

Η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης Cultivate του οργανισμού "Νέα Γεωργία Νέα Γενιά" είναι ένας διαδικτυακός κόμβος μη τυπικής εκπαίδευσης στον κλάδο της αγροδιατροφής τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το όραμά μας

Στη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, είμαστε καταλύτης καινοτομίας του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος της Ελλάδας. Υποστηρίζουμε την ενδυνάμωση των νέων και την αναζωογόνηση του κλάδου. Δημιουργούμε ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στη χώρα μας. Χτίζουμε δεξιότητες σχετικές με την αγροδιατροφή, διευρύνουμε συμβουλευτικά δίκτυα, καλλιεργούμε την καινοτομία, υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και ενισχύουμε
τη συνεργασία και το διάλογο.

Οι πυλώνες μας

100k students
In depth analysis
Market structure
Technical insight

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Με γνώμονα την εξειδικευμένη γνώση και στόχο την ανάδειξη του
αγροδιατροφικού τομέα σε κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας, παρέχουμε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης σε νέους αγρότες και επιχειρηματίες. Τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουμε περιλαμβάνουν: βιωματική εκπαίδευση, επιστημονική συμβουλευτική, επιχειρηματική καθοδήγηση και mentoring.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Με γνώμονα την εξειδικευμένη γνώση και στόχο την ανάδειξη του
αγροδιατροφικού τομέα σε κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας, παρέχουμε στοχευμένα προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Τα προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας περιλαμβάνουν: τον επιταχυντή Αγροανέλιξη και την πρωτοβουλία TrophyΤροφή.

Κοινότητα και Δικτύωση

Γίνετε μέλος μίας ενεργής και συνεχώς εξελισσόμενης κοινότητας που
στοχεύει στην ανάπτυξη του διαλόγου για τoν αγροδιατροφικό κλάδο
στη χώρα μας. Προάγουμε την ανταλλαγή απόψεων και χρήσιμων
πληροφοριών μεταξύ των μελών, πληροφορούμε για ευκαιρίες που
ανακύπτουν στον κλάδο και αφορούν την πρωτογενή παραγωγή, την
μεταποίηση, αλλά και τις υπηρεσίες.

Δημοφιλέστερα προγράμματα

Ιδρυτικός Δωρητής

Εγγραφείτε στο newsletter μας!  

Thank you!