Ξεκινήστε την εκπαίδευση!

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά,  καλύπτουν όλο το φάσμα της αγροδιατροφής και  ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου. Οι κύκλοι μαθημάτων σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα,
οι οποίες πηγάζουν από τις αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα αγροδιατροφής, από την αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, από τον σχεδιασμό της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027 και  από την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα προγράμματα μας