Ακαδημία ψηφιακής εκπαίδευσης στην αγροδιατροφή

Η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης Cultivate του οργανισμού "Νέα Γεωργία Νέα Γενιά" είναι ένας διαδικτυακός κόμβος μη τυπικής εκπαίδευσης στον κλάδο της αγροδιατροφής τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά,  καλύπτουν όλο το φάσμα της αγροδιατροφής και  ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.

 Οι κύκλοι μαθημάτων σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες πηγάζουν από τις αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα αγροδιατροφής, από την αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, από τον σχεδιασμό της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027 και  από την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

2nd Regeneration Academy for Food Innovation

Tο ιδανικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης, αφού στη διάρκειά του θα αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόλησή σου στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, οι οποίες θα ενισχύσουν το βιογραφικό σου για τα επόμενα βήματα της καριέρας σου.

Φορέας Υλοποίησης & Υποστηρικτές

Φορέας Υλοποίησης

Ιδρυτικός Δωρητής

Εγγραφείτε στο newsletter μας!  

Thank you!