2021

AGRIFOOD EXPORTS 360o

Το πιο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων. Όσα θέλετε να μάθετε γύρω από τις βέλτιστες πρακτικές εξαγωγών στον τομέα της αγροδιατροφής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

78 ώρες

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

2 ημέρες/ εβδομάδα x 3 ώρες

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

100% ONLINE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Full Program Certified by ACTA

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων!

Οι διεθνείς αγορές αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο και προσελκύουν το εμπορικό ενδιαφέρον των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της Ελλάδας.
Το πρόγραμμα Agrifood Exports 360ο δημιουργήθηκε με στόχο να  παρέχει στους ενδιαφερόμενους ουσιαστικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στις πλέον σύγχρονες τεχνικές στο χώρο των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων. Μέσα από στοχευμένη και εξατομικευμένη γνώση, το πρόγραμμα αυτό απαντά στις ανάγκες ανάπτυξης των επιχειρήσεων που απασχολούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Με βασικούς πυλώνες την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξαγωγική προετοιμασία, οι συμμετέχοντες αποκτούν σφαιρική θεωρητική και πρακτική γνώση γύρω από τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, εντός και εκτός Ευρωπαϊκών χωρών.

*Απαραίτητη προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1  

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν 15 διακεκριμένοι εισηγητές, στελέχη επιχειρήσεων με μακρόχρονη επαγγελματική
 και ακαδημαϊκή εμπειρία από την Ελλάδα αλλά και από το Πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ.

Κωνσταντίνος Καραβασίλης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Agrifood Exports 360o, Food Science & Innovation Expert, General Manager RaD45

Dr. Paul Takhistov

Professor, Food Science, Rutgers University

Julie Elmer

Associate Director of Food Technology, Rutgers Food Innovation Center

Mellonie O’Neill

Senior Manager of Quality Assurance Compliance and Training, Rutgers Food Innovation Center

Donna Schaffner

Associate Director of Food Safety, Quality Assurance and Training, Rutgers Food Innovation Center


Karen Schutz

Marketing Specialist, Rutgers Food Innovation Center

Ελένη Γώγου

Χημικός Μηχανικός, PhD

Γιώργος Ζερίτης

BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, GMCA CJBS

International Scale-up Specialist, Export Coach & Corporate Trainer

Καναβούρας Αντώνης

Γεωπόνος-Τεχνολόγος τροφίμων, MSc. Μηχανικος Συσκευασίας, PhD

Γιάννης Καπλανέλης

Operations & Marketing Manager

Γιάννης Koυρκούτας

Regional S&OP Senior Manager, International Growth Markets


Βασίλης Κρέστος

M.Sc. Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Φραγκούλης Κρόκος

Χημικός PhD., Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ)

Μπάμπης Φιλαδαρλής

MBA, DipM, MIEx., Διευθύνων Σύμβουλος, Global Greece ΜΕΠΕ

Νικόλαος Ανδρίτσος

Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων MSc, PhD, Υπεύθυνος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ

Θεματικές του προγράμματος

Προϊοντικές & τεχνολογικές απαιτήσεις 
 • Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντων
 • Υγιεινή παραγωγής, παραγωγική σταθερότητα
 • Ορθές πρακτικές τυποποίησης
 • Πιστοποιήσεις
 • Σήμανση
 • Νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις για δραστηριοποίηση εντός & εκτός ΕΕ
Οργανωτικές – στρατηγικές απαιτήσεις
 • Business readiness
 • Στρατηγικές εξαγωγικού marketing
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
Εμπορικές απαιτήσεις
 • Έρευνα αγοράς
 • Προσέγγιση πελατών εξωτερικού
 • Ανάπτυξη πωλήσεων και επικοινωνία
Διαδικαστικές απαιτήσεις
 • Τελωνειακά
 • Κανάλια διανομής
 • Συμβόλαια
 • Διεθνείς όροι συναλλαγών - Incoterms

Course Lessons

Full course
AGRIFOOD Exports 360o

640€ Early bird 545 €
Έκπτωση 15% για εγγραφές μέχρι τις 24 Μαρτίου
Extra έκπτωση -10% για ομαδικές εγγραφές (άνω των 2) **ισχύει επιπλέον και η έκπτωση του
early-bird  

Τελειώνοντας το πρόγραμμα των 78 ωρών θα έχεις αποκτήσει ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων πάνω σε τεχνικά, εμπορικά και διαδικαστικά θέματα που μία εταιρεία πρέπει να διαθέτει για να υποστηρίξει εξαγωγικές δραστηριότητες.
Παρακολουθώντας τo ολοκληρωμένο πρόγραμμα, θα μπορείς να:  
 •  Αντιλαμβάνεσαι τα κρίσιμα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των εξαγωγών
 •  Συμμετέχεις στον σχεδιασμό της στρατηγικής μάρκετινγκ
 •  Αναγνωρίζεις κανάλια εισόδου σε αγορές
 •  Εξοικειωθείς με τις βασικές τελωνειακές και φορολογικές απαιτήσεις
 •  Μάθεις περί των Διεθνών Εμπορικών Όρων (incoterms) που περιγράφονται στα συμβόλαια και στις συμφωνίες εξαγωγών
 •  Αποκτήσεις εφαρμοσμένες γνώσεις πάνω στα συστήματα ποιότητας και στις βασικές αρχές και κανόνες του HACCP εξειδικευμένα στα αγροδιατροφικά προϊόντα
 •  Αποκτήσεις μια ολοκληρωμένη γνώση στην υφιστάμενη νομοθεσία και στους κανονισμούς που διέπουν την εμπορική δραστηριότητα στα αγροδιατροφικά προϊόντα εντός Ε.Ε.
 •  Μάθεις για το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στις Η.Π.Α.Αντιλαμβάνεσαι τα κρίσιμα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των εξαγωγών
 •  Μάθεις τους κανονισμούς του FDA για τα αγροδιατροφικά προϊόντα
 •  Εξοικειωθείς με τις νέες τάσεις πάνω στην αγροδιατροφή σε παγκόσμιο επίπεδο
 •  Γνωρίσεις όλες τις νέες τεχνολογίες πάνω στο packaging, labeling, product stability & shelf life evaluation methods
 •  Έχεις απεριόριστη πρόσβαση στα βίντεο των μαθημάτων
 • Μπορείς να αποκτήσεις βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένης εκπαίδευσης QTL-Advanced από την ACTA μετά από εξετάσεις

AGRIFOOD Exports 360o
- Module 1 Deep Dive into Exports Commerce

345€ Early bird  293 €
Έκπτωση 15% για εγγραφές μέχρι τις 24 Μαρτίου 
Extra έκπτωση -10% για ομαδικές εγγραφές (άνω των 2) **ισχύει επιπλέον και η έκπτωση του early-bird  

Παρακολουθώντας την ενότητα  42 ωρών, θα μπορείς να:
 •  Αντιλαμβάνεσαι τα κρίσιμα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των εξαγωγών
 •  Συμμετέχεις στον σχεδιασμό της στρατηγικής μάρκετινγκ
 •  Αναγνωρίζεις κανάλια εισόδου σε αγορές
 •  Εξοικειωθείς με τις βασικές τελωνειακές και φορολογικές απαιτήσεις
 •  Μάθεις περί των Διεθνών Εμπορικών Όρων (incoterms) που περιγράφονται στα συμβόλαια και στις συμφωνίες εξαγωγών
 •  Έχεις απεριόριστη πρόσβαση στα βίντεο των μαθημάτων
 • Μπορείς να αποκτήσεις βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένης εκπαίδευσης QTL-Advanced από την ACTA μετά από εξετάσεις

AGRIFOOD Exports 360o
- Module 2 Technical requirements pathway

295€  Early bird 272€
Έκπτωση 15% για εγγραφές μέχρι τις 24 Μαρτίου 
Extra έκπτωση -10% για ομαδικές εγγραφές (άνω των 2) **ισχύει επιπλέον και η έκπτωση του
early-bird  

Παρακολουθώντας την ενότητα 36 ωρών, θα μπορείς να:
 •  Αποκτήσεις εφαρμοσμένες γνώσεις πάνω στα συστήματα ποιότητας και στις βασικές αρχές και κανόνες του HACCP εξειδικευμένα στα αγροδιατροφικά προϊόντα
 •  Αποκτήσεις μια ολοκληρωμένη γνώση στην υφιστάμενη νομοθεσία και στους κανονισμούς που διέπουν την εμπορική δραστηριότητα στα αγροδιατροφικά προϊόντα εντός Ε.Ε.
 •  Μάθεις για το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στις Η.Π.Α.
 •  Εξοικειωθείς με τις νέες τάσεις πάνω στην αγροδιατροφή σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Μπορείς να αποκτήσεις βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένης εκπαίδευσης QTL-Advanced από την ACTA μετά από εξετάσεις

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

*Απαραίτητη προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1
 • Ιδιοκτήτες, στελέχη, νέοι επιχειρηματίες μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
 • Απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με αγροδιατροφικά προϊόντα με λίγη εμπειρία που θέλουν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές
 • Εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής εξαγωγικού χαρακτήρα 
 • Ιδρυτικά και εργαζόμενα μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και αγροτικών συνεταιρισμών με εξαγωγικό ενδιαφέρον
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων
 • Startups του αγροδιατροφικού τομέα   

Το πρόγραμμα AGRIFOOD EXPORTS 360o είναι πιστοποιημένο από την
ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με Quality Training Label

"Η Ελληνική διατροφή θεωρείται κορυφαίο παράδειγμα Μεσογειακής διατροφής και έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως η πιο υγιεινή και με την υψηλότερη διατροφική αξία. Η Enterprise Greece προσελκύει και υποστηρίζει επενδύσεις στον κλάδο τηςαγροδιατροφής, καθώς, αφενός η χώρα μας διαθέτει αφθονία ευκαιριών για δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε πολλές κατηγορίες προϊόντων και αφετέρου υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον για κατανάλωση υγιεινών και βιολογικών τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό η Enterprise Greece στηρίζει την προσπάθεια του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα."
Ιωάννης Σμυρλής,
Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece
"Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τις επιχειρησιακές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για επιτυχημένες εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων. Κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι εισηγητές, με πολύχρονη εμπειρία από την πραγματική αγορά θα σας μεταφέρουν τις πιο επικαιροποιημένες γνώσεις και την πολύτιμη εμπειρία τους για να ξεκινήσετε ή να ενισχύσετε την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησής σας με τον πλέον αποτελεσματικό και δομημένο τρόπο”. 
Κωνσταντίνος Καραβασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Agrifood Exports 360°, Food Science & Innovation Expert, General Manager RaD45
“Η Ελλάδα και ειδικά ο χώρος της αγροδιατροφής, έχουν ανάγκη από αποτελεσματικές και επιτυχημένες εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στις εξαγωγές από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, είναι ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων και των στελεχών του κλάδου, προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο για τις διεθνείς αγορές και να μπορέσουν να εξάγουν τα προϊόντα τους με τον πλέον επιτυχημένο τρόπο”.  
Σπύρος Ιγνατιάδης,
Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

Φορέας Υλοποίησης & Υποστηρικτές

Φορέας Υλοποίησης

Ιδρυτικός Δωρητής

Με την υποστήριξη

Υπό την αιγίδα 

Εγγραφείτε στο newsletter μας!  

Thank you!