Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία

Ο οργανισμός “Νέα Γεωργία Νέα Γενιά”, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Γεωπονίας και Ινστιτούτο Αειφορικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων-ΠΕΚ ΤΗΜΕΝΟΣ-ΠΔΜ), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τo Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Rutgers University (USA) πραγματοποίησαν μία ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Towards a circular economy in the agricultural sector» που έλαβε χώρα στην Κοζάνη.

1η Θεματική: Συνέργειες Μεταξύ της Αγροδιατροφής και των Ενεργειακών Τομέων: Ευκαιρίες και Προκλήσεις

-Gal Hochman, Professor Rutgers University, Rutgers Climate Institute


2η Θεματική: Επαναχρησιμοποίηση Οργανικών Αποβλήτων για την Επίτευξη Κυκλικής Οικονομίας Άνθρακα: Πρώτες Ύλες και Τεχνολογίες
-Serpil Guran, Professor Rutgers University, Director Rutgers Ecocomplex


3η Θεματική: Ευκαιρίες για τη Bελτίωση της Yγείας του Eδάφους και τον Mετριασμό της Kλιματικής Aλλαγής
-Stephanie Murphy, Director Soil Testing Laboratory, Rutgers University, New Jersey Agricultural Experiment Station

Τέλος, στο τέταρτο βίντεο οι συνεργάτες μας από το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αναλύουν ορισμένες από τις μεθόδους κυκλικής οικονομίας στον κλάδο της αμπελουργίας.

Εκπαιδευτικά Βίντεο

ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Ιδρυτικός Δωρητής