Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης για ανέργους και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και εξειδικευμένης κατάρτισης στην αγροκυκλικότητα για υφιστάμενους αγρότες.
Write your awesome label here.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

62 ώρες

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

1 με 2 ημέρες/μήνα (κατά προσέγγιση)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Online, Πρακτική Εκπαίδευση στο πεδίο, Συμβουλευτική
Το πρόγραμμα κατάρτισης στην αγροκυκλικότητα αποτελείται από τέσσερις διακριτές ενότητες εκπαίδευσης, η κάθε μία εκ των οποίων προσφέρει κατάρτιση σε έναν σημαντικό και ανερχόμενο κλάδο του αγροδιατροφικού τομέα. Οι κλάδοι είναι οι ακόλουθοι:
  • Δενδροκομία
  • Αμπελουργία
  • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
  • Μελισσοκομία

Θεματικές του προγράμματος

ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Ιδρυτικός Δωρητής

Εγγραφείτε στο newsletter μας!  

Thank you!