Κρεοπαραγωγός Πτηνοτροφία (Χαλκίδα)

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες  που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών, όπως κοτόπουλο και γαλοπούλα, και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας που είναι ίσως ο πλέον δυναμικός κλάδος της κτηνοτροφίας.
Write your awesome label here.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40 ώρες

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

10 ημέρες

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Online, Πρακτική Εκπαίδευση στο πεδίο, Συμβουλευτική
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:      

 • Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας την Ελλάδα και στον κόσμο, προκλήσεις και προοπτικές
 • Βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές εκτροφής:
 1. Κρεοπαραγωγών ορνιθίων
 2. Πατρογονικών σμηνών κρεοπαραγωγής
 3. Γαλοπούλας


 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διατροφή των  πτηνών
 • Μέτρα βιοασφάλειας
 • Εμβολιασμοί και ασθένειες κρεοπαραγωγών πτηνών
 • Κανόνες ευζωίας
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πτηνοτροφικής μονάδας
 • Σχεδιασμός και εξοπλισμός πτηνοτροφικής μονάδας
 • Εκτίμηση κόστους παραγωγής και οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας μιας μονάδας

Θεματικές του προγράμματος

ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Ιδρυτικός Δωρητής

Εγγραφείτε στο newsletter μας!  

Thank you!