Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποτελούν μία ξεχωριστή ομάδα φυτών με πληθώρα εφαρμογών στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στην αρωματοποιία και στη βιομηχανία καλλυντικών. Η παγκόσμια ζήτηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι πολύ μεγάλη με σταθερά ανοδικές τάσεις.

Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν ο συνεργάτης μας και Επίκουρος Καθηγητής του Γ.Π.Α. Ιωάννης Καραπάνος, με την ομάδα του παρουσιάζουν βασικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με την σποροπαραγωγή καθώς και την ιστοκαλλιέργεια.

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Φορέας Υλοποίησης

Επιστημονική Επιμέλεια

Ιδρυτικός Δωρητής