Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποτελούν μία ξεχωριστή ομάδα φυτών με πληθώρα εφαρμογών στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στην αρωματοποιία και στη βιομηχανία καλλυντικών. Η παγκόσμια ζήτηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι πολύ μεγάλη με σταθερά ανοδικές τάσεις.
Write your awesome label here.

Αναπτύξτε τις γνώσεις σας

Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν ο συνεργάτης μας και Επίκουρος Καθηγητής του Γ.Π.Α. Ιωάννης Καραπάνος, με την ομάδα του παρουσιάζουν βασικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με την σποροπαραγωγή καθώς και την ιστοκαλλιέργεια.

Εύκολα, γρήγορα στον δικό σας χρόνο

Αξιοποιήστε τα οφέλη του eLearning και αναπτύξτε τις γνώσεις σας στην αμπελουργία όπως και όποτε εσείς το θέλετε

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Φορέας Υλοποίησης

Επιστημονική Επιμέλεια

Ιδρυτικός Δωρητής