Νέες Τεχνολογίες

Η χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής αποτελεί γεγονός. Η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στον πρωτογενή τομέα αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου αγρότη δίνοντας του συγκριτικό πλεονέκτημα μεγιστοποιώντας την απόδοση της καλλιέργειας του και μειώνοντας τις εισροές στο χωράφι του, ενώ αποτελεί μία πιο οικολογική προσέγγιση στον τρόπο καλλιέργειας.
Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν οι συνεργάτες μας και αναπληρωτές καθηγητές του Γ.Π.Α. κ. Φουντάς και κ. Μπαρτζάνας με την ομάδα τους, παρουσιάζουν βασικές γνώσεις σε νέες τεχνολογίες παρακολούθησης καλλιεργειών με συστήματα γεωργίας ακριβείας και χρήση αυτόματου ελέγχου σε θερμοκηπιακές μονάδες.

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Φορέας Υλοποίησης

Επιστημονική Επιμέλεια

Ιδρυτικός Δωρητής