Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Η ορθή επιλογή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού είναι ζωτικής σημασίας καθώς αποτελεί τη βάση για την καλλιέργεια υγιών φυτών κι έχει θεμελιώδη επίδραση στην παραγωγικότητα, την ποικιλομορφία, την ποιότητα και την ασφάλεια της γεωργικής παραγωγής.

Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν ο συνεργάτης μας και Επίκουρος Καθηγητής του Γ.Π.Α. Ιωάννης Καραπάνος, με την ομάδα του παρουσιάζουν βασικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με την σποροπαραγωγή καθώς και την ιστοκαλλιέργεια.

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Επιστημονική Επιμέλεια

Ιδρυτικός Δωρητής