Αιγοπροβατοτροφία

Η Αιγοπροβατοτροφία κατέχει διαχρονικά μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας μπορεί να προσφέρει πολλές σημαντικές ευκαιρίες για τις νέες γενιές, διότι συνδέεται με προϊόντα πολιτιστικής ρίζας για τους Έλληνες και με προϊόντα ποιοτικού χαρακτήρα στο εξωτερικό. Επιπλέον, υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως για γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το αιγοπρόβειο γάλα, τυρί, γιαούρτι κ.λπ.
Write your awesome label here.

Αναπτύξτε τις γνώσεις σας

Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν ο συνεργάτης μας και Αναπληρωτής Καθηγητής του Γ.Π.Α., Παπαδομιχελάκης Γεώργιος, με την ομάδα του παρουσιάζουν βασικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με την παραγωγή ζωοτροφών καθώς και τη μηχανική άμελξη.

Εύκολα, γρήγορα στον δικό σας χρόνο

Αξιοποιήστε τα οφέλη του eLearning και αναπτύξτε τις γνώσεις σας στην αμπελουργία όπως και όποτε εσείς το θέλετε

Επιστημονική Επιμέλεια

Ιδρυτικός Δωρητής