Αιγοπροβατοτροφία

Η Αιγοπροβατοτροφία κατέχει διαχρονικά μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας μπορεί να προσφέρει πολλές σημαντικές ευκαιρίες για τις νέες γενιές, διότι συνδέεται με προϊόντα πολιτιστικής ρίζας για τους Έλληνες και με προϊόντα ποιοτικού χαρακτήρα στο εξωτερικό. Επιπλέον, υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως για γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το αιγοπρόβειο γάλα, τυρί, γιαούρτι κ.λπ.

Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν ο συνεργάτης μας και Αναπληρωτής Καθηγητής του Γ.Π.Α., Παπαδομιχελάκης Γεώργιος, με την ομάδα του παρουσιάζουν βασικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με την παραγωγή ζωοτροφών καθώς και τη μηχανική άμελξη.

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Φορέας Υλοποίησης

Επιστημονική Επιμέλεια

Ιδρυτικός Δωρητής