Αμπελουργία

Η καλλιέργεια των αμπελιών κατέχει διαχρονικά μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της αγροτικής παραγωγής.  Ο κλάδος της Αμπελουργίας έχει μεγάλη αξία και προοπτικές ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγροδιατροφής. Εφαρμόζοντας τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές, μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση του αμπελώνα. 

Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν στην πρώτη ενότητα ο συνεργάτης μας και project leader, από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Δρ. Κάλφας με την ομάδα του παρουσιάζουν βασικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με τη φυτοπροστασία του αμπελώνα, τα κλαδέματα που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια καθώς και τη συγκομιδή των επιτραπέζιων σταφυλιών.

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Φορέας Υλοποίησης

Επιστημονική Επιμέλεια

Ιδρυτικός Δωρητής