Αμπελουργία

Η καλλιέργεια των αμπελιών κατέχει διαχρονικά μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της αγροτικής παραγωγής.  Ο κλάδος της Αμπελουργίας έχει μεγάλη αξία και προοπτικές ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγροδιατροφής. Εφαρμόζοντας τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές, μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση του αμπελώνα. 
Write your awesome label here.

Αναπτύξτε τις γνώσεις σας

Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν στην πρώτη ενότητα ο συνεργάτης μας και project leader, από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Δρ. Κάλφας με την ομάδα του παρουσιάζουν βασικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με τη φυτοπροστασία του αμπελώνα, τα κλαδέματα που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια καθώς και τη συγκομιδή των επιτραπέζιων σταφυλιών.

Εντρυφήστε στην Αμπελουργία

Εμβαθύνετε στην Αμπελουργία, την φυτοπροστασία. το βλαστολόγημα και την συγκομιδή σταφυλιών

Εύκολα, γρήγορα στον δικό σας χρόνο

Αξιοποιήστε τα οφέλη του eLearning και αναπτύξτε τις γνώσεις σας στην αμπελουργία όπως και όποτε εσείς το θέλετε

Επιστημονική Επιμέλεια

Ιδρυτικός Δωρητής