Βασικές Αρχές Λογιστικής στην Αγροδιατροφή

Το μάθημα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές αρχές λογιστικής για αγροτικές επιχειρήσεις και κοστολόγησης αγροτικών προϊόντων. Συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, μέσα από την επίλυση ασκήσεων. 
Write your awesome label here.

Αναπτύξτε τις γνώσεις σας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση:

• Να κατανοούν βασικές αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής και τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσης μιας επιχείρησης.

• Να προσδιορίζουν και να κατηγοριοποιούν τα κόστη μιας επιχείρησης.

• Να εφαρμόζουν τεχνικές εξατομικευμένης κοστολόγησης με στόχο την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών

Αναπτύξτε τις γνώσεις σας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση:

• Να κατανοούν και να υπολογίζουν το ‘’Νεκρό Σημείο’’ μιας επιχείρησης

• Να καταρτίζουν και να ερμηνεύουν έναν μηνιαίο ταμειακό προϋπολογισμό.

Εύκολα, γρήγορα στον δικό σας χρόνο

Αξιοποιήστε τα οφέλη του eLearning και αναπτύξτε τις γνώσεις σας στη λογιστική όπως και όποτε εσείς το θέλετε

Course Lessons

Γνώρισε τον Επιμορφωτή

Ανδρέας Στεφανίδης

Ο Ανδρέας είναι o E-learning Project Manager της Ακαδημίας ψηφιακής εκπαίδευσης cultivateacademy.org του μη κερδοσκοπικού οργανισμού "Νεα Γεωργία Νέα Γενιά" και πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού "Ακαδημία Επιχειρηματικότητας". Είναι κάτοχος Πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το State University of New York at New Paltz (1994), όπου αποφοίτησε με τιμητική διάκριση Magna Cum Laude. Επίσης έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και ως εκπαιδευτής προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο RutgersΑπό το 2004 έως το 2013 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο State University of New York at New Paltz τα μαθήματα Managerial Accounting, Cost Accounting & Business Decision Support Systems.
Patrick Jones - Course author